menu
subskrypcja
Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naszych ogrodów działkowych? Podaj nam swój adres e-mail.

pogoda
Pogoda Kołata
...
© mojapogoda.com
Prognoza szczegółowa na najbliższe dni
Opłaty w roku 2019
 1. Składka członkowska za 2019 rok uchwalona przez Krajową Radę PZD wynosi 6,- zł od użytkowanej działki - płatne w całości do 15.04.2019r - (w całości składka ta jest do dyspozycji ogrodu). Ponadto opłata od metra kwadratowego powierzchni działki wynosi 0,08 zł, również płatne do 15.04.2019r - (w całości przekazywana jest do instancji nadrzędnej PZD).
 2. Opłaty uchwalone przez walne zebranie
  1. opłata na rzecz ogrodu wynosi 0,92 zł za 1m2 użytkowanej działki - płatna w dwóch równych ratach:
   - pierwsza rata płatna do 15.04.2019r.
   - druga rata płatna do 15.07.2019r.
   Za użytkowanie powierzchni dodatkowej opłata wynosi 0,46 zł za 1m2 powierzchni płatna w dwóch ratach w terminie jak opłata na rzecz ogrodu.
  2. opłata energetyczna oraz wodna - w roku 2019 nie została uchwalona jako konkretna kwota lecz jako procentowo w zależności od zużywanych mediów przez działkowicza
 3. Opłata ze energię elektryczną i wodę
  Do 15 kwietnia działkowicz wnosi opłatę równą 50% zużytej energii i wody w roku ubiegłym jako zaliczkę.
  Zarząd dokonuje w miesiącu październiku odczytów energii, wody i dokonuje rozliczenia rocznego z terminem płatności do 15 listopada.
  Nie uregulowanie należnych płatności za energię elektryczną spowoduje zablokowanie dopływu energii do działki po upływie 30 dni od terminu płatności.
 4. Opłata dodatkowa za odpady komunalne
  Zgodnie z przyjętymi ustaleniami na Zebraniu Wyborczym ROD „Zielona Polana” w br informujemy, iż tegoroczna dodatkowa opłata za wywóz odpadów komunalnych będzie naliczona w płatnościach „jesiennych”. Po przedstawionych analizach podczas zebrania przyjęto odpłatność w poniższych wysokościach:
  - dla działkowiczów „sezonowych” 13,- zł od działki przez 6 m-cy
  - dla działkowiczów „stale przebywających w ROD” 13,- zł od osoby przez 12 m-cy. Jednocześnie informujemy, iż decyzją GOAP Poznań odpłatność za wywóz odpadów komunalnych (podatek gminny)ponoszona przez ROD od działki za rok wynosi 96,- zł w przypadku odpadów segregowanych ( przy odpadach niesegregowanych opłata wzrasta do 204,- zł od działki).
xHTML 1.0 Strict CSS 3 Licznik odwiedzin: 8038 Marcin "Wasyl"Wasilewski