menu
subskrypcja
Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naszych ogrodów działkowych? Podaj nam swój adres e-mail.

pogoda
Pogoda Kołata
...
© mojapogoda.com
Prognoza szczegółowa na najbliższe dni
I N F O R M A C J A:: 22 listopad 2018 22:06

INFORMACJA ! – W dniu 20.11.2018r odbyło się spotkanie w GOAP – Poznań. Dotyczyło ono tematyki usuwania odpadów – śmieci z terenów ROD w naszym powiecie przez GOAP. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele naszego Zarządu. Szczegółowe dalsze uzgodnienia będą załatwiane w sposób indywidualny z każdym z Ogrodów.


I N F O R M A C J A:: 08 listopad 2018 21:20

INFORMACJA ! – Zarząd ROD „Zielona Polana” informuje, że w dniu 06.11.2018r odbyło się zebranie Prezesów ROD zorganizowane przez OZ PZD w Poznaniu. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele naszego Zarządu ROD.


:: 16 czerwiec 2018 19:20

INFORMACJA ! – Zarząd ROD „Zielona Polana” na posiedzeniu zebrania Zarządu w dniu 16.06.2018 roku podsumował organizację imprezy dla dzieci oraz spotkania integracyjnego dla dorosłych z dnia 09.06.2018r. Zarząd Ogrodu dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w pozytywne przeprowadzenie tych imprez.

Serdecznie zapraszamy dzieci i działkowców ROD „Zielona Polana” w przyszłym roku.


UWAGA - IMPREZY:: 21 maj 2018 17:20

UWAGA - IMPREZY ! – Zarząd ROD „Zielona Polana” informuje, iż w dniu 09.06.2018 roku organizujemy imprezę dla dzieci oraz spotkanie integracyjne dla dorosłych. Konkursy z nagrodami dla dzieci rozpoczynamy o godz.11:00. Impreza integracyjna wraz z zabawą rozpocznie się o godz.19:00.

Serdecznie zapraszamy dzieci i działkowców ROD „Zielona Polana”.


I N F O R M A C J A:: 12 maj 2018 20:20

I N F O R M A C J A ! - Na zebraniu Sprawozdawczym w roku 2018 zatwierdzono i przyjęto wnioski oraz uchwały dotyczące planu pracy w ROD „Zielona Polana” na rok 2018.
1- Uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności merytorycznej oraz księgowej w naszym Ogrodzie. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej naszego Ogrodu. Ponadto przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi ROD „Zielona Polana” oraz Komisji Rewizyjnej ROD „Zielona Polana” za miniony 2017 rok,
2- Uchwałę o odpłatnościach w ROD na rok 2018 – podana w informacjach,
3- Ustalono terminy zebrań Zarządu ROD w każdą 3-cią sobotę miesiąca,
4- Podjęto decyzję o pełnieniu dyżurów przez członków Zarządu w każdą 3-cią sobotę miesiąca w okresie październik – marzec oraz w każdą sobotę miesiąca w okresie kwiecień – wrzesień,
5- Podjęto decyzję o zorganizowaniu spotkania integracyjnego z zabawą taneczną oraz Dnia Dziecka w miesiącu czerwcu w podobnym zakresie jak w latach poprzednich.
6- Uchwałę o planowanych inwestycjach i remontach w ROD „Zielona Polana” w roku 2018 i następnych, poniżej wymieniony zakres prac:
a- dalsza konserwacja utwardzanej nawierzchni alejek ogrodowych
b- zorganizowanie konserwacji liczników oraz szafek energetycznych podobnie jak w latach poprzednich, ewentualna wymiana starych liczników elektrycznych na nowe, po komisyjnym przeglądzie
c- konserwacja urządzeń przy bramach
d- dalszy remont lub wymiana ogrodzenia zewnętrznego ROD w zakresie ustalanym na bieżąco przez Zarząd
7- Stała kontrola wywozu i składowania odpadów zielonych
8- Zwracanie szczególnej uwagi na gospodarkę odpadami komunalnymi (właściwa segregacja odpadów przez działkowiczów)
9- Zorganizowanie wykaszania wspólnych terenów zielonych w ROD (w tym rów melioracyjny oraz boiska)
10- Zorganizowanie odczytów liczników prądu oraz liczników wody podobnie jak w latach poprzednich
11- Dbanie o wygląd estetyczny całego Ogrodu, organizowanie przeglądu działek pod tym względem – zwrócenie szczególnej uwagi na działki zaniedbane
12- Ewentualne powoływanie grup problemowych w celu rozwiązywania sytuacji konfliktowych zaistniałych na terenie naszego Ogrodu
13- Likwidacja miejsc odkładczych na odpady wielkogabarytowe zgodnie z decyzjami Zebrania Sprawozdawczego
14- Czynnie udzielać się w rozwiązywaniu problemów dotyczących ochrony prawnej naszych ogrodów (działek), udzielanie pomocy prawnej przy zawieraniu umów przeniesienia praw do działek z osobom trzecim lub osobom bliskim…


xHTML 1.0 Strict CSS 3 Licznik odwiedzin: 8038 Marcin "Wasyl"Wasilewski