menu
subskrypcja
Chcesz być na bieżąco z informacjami dotyczącymi naszych ogrodów działkowych? Podaj nam swój adres e-mail.

pogoda
Pogoda Kołata
...
© mojapogoda.com
Prognoza szczegółowa na najbliższe dni
INFORMACJA:: 21 lipiec 2016 23:16

INFORMACJA ! – w dniu 16.07.2016 roku przeprowadzono na terenie ROD „Zielona Polana” przegląd działek pod względem ich zagospodarowania. Komisja pod przewodnictwem przewodniczącej Kolegium Prezesów – Pani Bernadety Bogusz, stwierdziła bardzo dobrą estetykę i zagospodarowanie terenów naszego ogrodu. W wnioskach pokontrolnych zasugerowano aby dokonać montażu identycznych tabliczek z numerami działek dla pozostałych działek.


KOMUNIKAT !!:: 02 lipiec 2016 22:41

UWAGA - KOMUNIKAT ! – Zarząd ROD „Zielona Polana” informuje, iż w dniu 16.07.2016 roku odbędzie się powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek na terenie naszego ROD „Zielona Polana”, zgodnie z Komunikatem KR PZD z dnia 12.05.2016 - w oparciu o Uchwałę KR nr 145/2016 z dnia 11.05.2016 .


IMPREZA:: 28 maj 2016 23:21

UWAGA - IMPREZY ! – Zarząd ROD „Zielona Polana” informuje, iż w dniu 11.06.2016 roku organizujemy imprezę dla dzieci oraz spotkanie integracyjne dla dorosłych. Konkursy z nagrodami dla dzieci rozpoczynamy o godz.11:00. Impreza integracyjna wraz z zabawą rozpocznie się o godz.19:00.

Serdecznie zapraszamy dzieci i działkowców ROD „Zielona Polana”.


UWAGA - INFORMACJE:: 21 maj 2016 21:27

I N F O R M A C J A ! - Na zebraniu Sprawozdawczym w roku 2016 przyjęto uchwały dotyczące działania w ROD „Zielona Polana” na rok 2016.
1 - Uchwały o przyjęciu sprawozdań z działalności merytorycznej oraz księgowej w naszym Ogrodzie. Uchwałę o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej naszego Ogrodu. Ponadto przyjęto uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi ROD „Zielona Polana” oraz Komisji Rewizyjnej ROD „Zielona Polana” za miniony 2015 rok,
2 - Uchwałę o odpłatnościach w ROD na rok 2016 – podana w opłatach za działkę,
3 - Uchwałę o planowanych inwestycjach i remontach w ROD „Zielona Polana” w roku 2016 i następnych, poniżej wymieniony zakres prac:
a - zakończenie wykonania map geodezyjnych Ogrodu
b - wykonanie nowych lamp oświetleniowych
c - dalsza konserwacja nawierzchni alejek ogrodowych ( w tym spowalniacz na alejce w sektorze A )
d - remont zasuw i trzpieni, oraz tabliczek informacyjnych na przyłączach wodociągowych
e - zawieszenie 20 budek lęgowych dla ptaków na terenie ROD
f - wykonanie boksów na składowanie pojemników na odpady komunalne wg nowych wymogów GOAP Poznań
g - remont miejsc na paleniska na terenie przy Biurze ROD
h - dalszy remont lub wymiana ogrodzenia zewnętrznego ROD w kierunku bramy w sektorze B
i - renowacja bram i słupów furtek
j - wykonanie remontu 20 lamp oświetleniowych na terenie ROD


Zebranie Sprawozdawcze:: 08 kwiecień 2016 22:07

Zapraszamy na zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 23.04.2016r w Szkole Podstawowej w Jerzykowie. Początek zebrania o godz 10:00 w pierwszym terminie. W przypadku niewystarczającej frekwencji zebranie rozpocznie się pół godziny później tj.o godz 10:30. Serdecznie zapraszamy.


xHTML 1.0 Strict CSS 3 Licznik odwiedzin: 8038 Marcin "Wasyl"Wasilewski